อาสาสมัครไทยในต่างแดน

เครือข่ายคนไทยในต่างแดน(เยอรมนี)เป็นใคร

เครือข่ายคนไทยในต่างแดน(เยอรมนี)  ชื่อภาษาอังกฤษ  Network Thais Overseas ชื่อย่อ NTO  และชื่อภาษาเยอรมันคือ Netzwerk der Thailänder im Ausland ชื่อย่อของสมาคม “เอ็นทีโอ” หรือ NTO
“สมาคม เอ็นทีโอ” เป็นเครือข่ายถักทอความสัมพันธ์ระหว่างคนไทยในประเทศต่าง ๆ โดยมีเป้าหมาย เพื่อร่วมกันพัฒนา และผลักดันให้เกิดนโยบายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยในต่างแดน รวมทั้งสนับสนุน ส่งเสริม และเสริมสร้างศักยภาพแก่อาสาสมัครไทยในต่างประเทศ

 

เว็บไซต์สมาคม NTO https://www.n-t-overseas.de/

 

นิตยสารดี มีดี เพื่อคนไทยในต่างแดน

 

นิตยสารดี เป็นสื่อที่มีคุณภาพ  ช่วยสร้างเสริมศักยภาพ และความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและคนไทยในต่างแดน  เป็นทั้งแหล่งข้อมูล ข่าวสารที่เชื่อถือได้ และเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็น ระหว่างชุมชนไทยทั้งในเยอรมนีและในประเทศต่างๆ อีกด้วย

 

เว็บไซต์นิตยสารดี https://www.d-magazine.de/

Druckversion | Sitemap
Aunchun Hirling Am Maisenbühl 28 c, D-78333 Stockach-Wahlwies Handy 01774954640 e-mail: info@thaiuebersetzer.de